Nu rata Webinar-ul Live „e-Factura, ghid complet pentru antreprenori”. Înregistrează-te Gratuit ACUM. 

Ce drepturi și obligații are un administrator într-un SRL

Administrator firmă

Share this article

Timp de citire: 3 minute

Cuprins

În lumea afacerilor, succesul unei companii este adesea atribuit viziunii și strategiei sale, însă puțini recunosc contribuția crucială a administratorului în realizarea acestor obiective. În acest articol, vă vom explica care este rolul, dar și care sunt drepturile și obligațiile unui administrator într-o firmă modernă.

Administratorul este agentul acționarilor/deținătorilor de părți sociale într-o firmă. Într-un SRL pot fi unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați. Aceștia sunt numiți prin Actul Constitutiv sau de Adunarea Generală.

Administratorul este responsabil pentru toate activitățile desfășurate de firmă, iar acestea nu se pot delega decât în situații excepționale. Totodată, administratorul răspunde de: operațiunile firmei, relația cu partenerii, bunurile/activele companiei, actele companiei, contabilitatea, taxele companiei și relația cu acționarii companiei.

Ce rol are administratorul la înființarea firmei

 • să îndeplinească formalitățile preliminare înființării societății, dar și cele de începere a funcționării acesteia;
 • să urmărească efectuarea de către asociat/asociați a plăților datorate;
 • să depună la Registrul Comerțului semnătura și declarația pe propria răspundere conform căreia îndeplinește condițiile legale pentru a fi administrator în cadrul societății.

De asemenea, firma trebuie sa țină, prin grija administratorului, un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz: numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Care sunt obligațiile unui administrator

 • Să mențină gestiunea firmei. El este responsabil de patrimoniul firmei (mijloacele fixe, stocurile, creanțele de la client dar și datoriile);
 • Să garanteze întru totul desfășurarea legală a activității economice și realizarea obiectelor de activitate;
 • Să reprezinte societatea. În această calitate verifică și semnează documente oficiale în locul asociatului unic sau al asociaților. Acest drept nu se poate transmite decât dacă acest lucru este prevăzut în Actul Constitutiv;
 • Are datoria să preia și să păstreze documentele oficiale privind înființarea societății comerciale;
 • Este responsabil pentru organizarea și conducerea contabilității firmei. El răspunde pentru bilanțul firmei, contul de profit și pierderi, garantează plata dividendelor și asigură repartizarea acestora;
 • Are obligația să mențină corect registrele cerute de lege;
 • Are rol executiv în firmă, fiind purtătorul voinței sociale a acesteia. El întocmește toate actele și faptele necesare punerii în practică a acțiunilor.
 • Are obligația să convoace Adunarea Asociaților la sediul social și să participe la toate Adunările Generale ale Asociaților, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare ale acestora. La aceste adunări, administratorul are rol executiv, spre deosebire de asociat, care are rol decizional.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările. 

Ce drepturi are un administrator

 • Are dreptul să participe la toate întrunirile organizate de fondatorii firmei;
 • Are dreptul să semneze documentele oficiale fără să ceară acordul asociaților sau al asociatului unic în cazul încheierii unor contracte. Fondatorii firmei trebuie să accepte și să respecte decizia luată de administrator, altfel societatea comercială poate ajunge în instanță sau poate fi executată silit;
 • Deciziile administratorului nu pot fi modificate de asociați, însă administratorul poate fi concediat în urma unor neînțelegeri.

Ce răspunderea are administratorul într-un SRL

Administratorul este solidar răspunzător față de societate pentru:

 1. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
 2. existența reală a dividendelor plătite;
 3. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 4. exacta îndeplinire a Hotărârilor Adunărilor Generale;
 5. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.


Cine nu poate să fie administrator

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Recomandările noastre

ONRC anunță că va suspenda activitatea pentru mentenanță tehnică în perioada 19-25 iulie. Detalii pe blogul Keez.

Abonează-te gratuit la Newsletter-ul Keez!

Ești antreprenor și vrei să afli primul tot ce contează pentru pentru afacerea ta?
Abonează-te și vei fi la curent cu: