Nu rata Webinar-ul Live „e-Factura, ghid complet pentru antreprenori”. Înregistrează-te Gratuit ACUM. 

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor în 2023 | Keez

Share this article

Timp de citire: 5 minute

Cuprins

Andreea Ilica, Partener Keez și Expert Contabil autorizat CECCAR, prezintă în rândurile următoare detalii legate de unul dintre cele mai aprinse subiecte: impozitul pe venit.

Conform OG 16/2022, regimul de impunere micro devine opțional, firmele care îndeplinesc condițiile impuse prin această ordonanță putând să opteze pentru impozit micro începând de la 1 ianuarie 2023. De asemenea, se abrogă cota de impozit pe veniturile micro de 3% și intră în vigoare cota unică de 1% cu obligația de a avea minim un angajat cu normă întreagă.

Cine poate opta să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor?

Societățile comerciale cu capital integral privat, care la data de 31 decembrie îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ, pot opta să plătească impozit pe venit:

 1. Societatea nu se află în dizolvare, lichidare
 2. Au venituri totale, nu cifră de afaceri cum eronat spun foarte mulți, a căror echivalent în EUR calculat la cursul din 31 decembrie este de până la 500.000 EUR (Atenție! Acest plafon se va calcula doar pe veniturile anului 2023). Cursul EUR nu este cel curent, este cel ce se stabilește în 31 decembrie a anului anterior.
 3. Au cel puțin un salariat cu normă întreagă activ – adică nu are contractul de muncă suspendat la data de 31 decembrie a anului anterior.
 4. Au asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând și firma dvs.
 5. Nu are venituri din consultanță (cu excepția consultanței fiscale) în proporție de peste 20% din veniturile totale.

Prin salariat cu normă întreagă se înțelege și situația în care societatea are mai mulți salariați, angajați cu normă parțială, dar a căror norme cumulate sunt echivalentul unei norme întregi (de exemplu societatea are 4 salariați angajați cu normă de 2 ore/zi sau societatea are 3 salariați, unul cu 4 ore/zi și doi cu câte 2 ore/zi), precum și situația în care societatea nu are salariați, dar administratorul său are contract de administrare sau management prin care lunar realizează o indemnizație egală cu cel puțin un salariu minim pe economie (adică 3000 lei/lună începând cu 2023).

Nu pot aplica acest impozit, indiferent că îndeplinesc sau nu condițiile de mai sus, acele societăți care:

 • desfășoară activități în domeniul bancar;
 • desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Prin excepție de la aceste criterii, societățile comerciale ce au activitate în următoarele domenii:

 • CAEN: 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”,
 • 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”,
 • 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”,
 • 5590 – “Alte servicii de cazare”,
 • 5610 – “Restaurante”,
 • 5621 – “Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”,
 • 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”,
 • 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor”

pot plăti impozitul acesta pentru veniturile obținute din aceste activități, chiar dacă nu îndeplinesc criteriile de mai sus legate de venituri sau salariați.

Când nu mai poți aplica acest impozit?

Dacă la 31 decembrie a anului anterior nu îndeplinești unul din criteriile de mai sus, sau dacă în cursul anului curent realizezi venituri din consultanță și management în proporție mai mare de 20% din venituri ori dacă în cursul anului, începând cu 2023, realizezi venituri mai mari decât plafonul de 500.000 EUR, plafon al veniturilor calculat în lei la cursul valutar de la 31 decembrie a anului precedent. Nu mai poți aplica acest impozit nici dacă, în cursul anului începi să ai activitate economică în unul din domeniile pentru care acesta nu se poate aplica (domeniu bancar, jocuri de noroc, etc).

Totodată nu mai poți aplica acest impozit dacă nu mai ai salariați activi și în maxim 30 de zile de la această situație nu ajungi să ai cel puțin un salariat activ, asta însemnând atât cazurile de încetare a CIM cât și cazurile de suspendare a CIM.

În ceea ce privește suspendarea ai în vedere că există și suspendare de drept, cum ar fi perioada de concediu medical suportat din FNUASS.

Nu vei mai putea aplica acest impozit dacă în 2023 ești plătitor de impozit pe venit al microîntreprinderilor, iar ulterior devi plătitor de impozit pe profit. Odată ce ești plătitor de impozit pe profit nu vei mai putea reveni la cel de impozit pe venit.

Opțiunea de a trece de la impozit pe profit, la impozit pe venit ori invers, nu se poate exprima decât la începutul anului fiscal. Trecerea, PRIN OPȚIUNE, de la un impozit la altul, în situațiile permise de lege NU SE POATE FACE ÎN CURSUL ANULUI.

Opțiunea se va comunica organelor fiscale prin formularul 700 până la data de 31 martie a anului fiscal.

În 2023 modificarea vectorului fiscal în cazul celor care nu mai îndeplinesc condițiile legale ori optează din proprie inițiativă la modificarea tipului de impozit, se va comunica organelor fiscale prin formularul 700 până la 31 martie 2023.

Ce se întâmplă cu societățile care în anul 2022 au fost plătitoare de impozit pe venit microîntreprinderi?

Acestea pot rămâne plătitoare de impozit pe venit, dacă îndeplinesc condițiile pentru acesta sau pot trece la plata impozitului pe profit dacă doresc și consideră că este mai eficient pentru ele ori vor trece obligatoriu la impozitul pe profit dacă nu îndeplinesc condițiile.

Care este tratamentul facilităților fiscale în cadrul impozitului micro?

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări sau cheltuieli privind bunuri, mijloace financiare și servicii acordate UNICEF și au în funcțiune aparate de marcat electronice fiscale vor scădea respectivele sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în ordinea menționată.

Potrivit prevederilor OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, reducerea de impozit se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor menționate anterior.

Pe durata aplicării respectivei ordonanțe de urgență, declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor trebuie depusă până la data de 25 iunie (inclusiv) a anului următor.

 

Recomandările noastre

ONRC anunță că va suspenda activitatea pentru mentenanță tehnică în perioada 19-25 iulie. Detalii pe blogul Keez.

Abonează-te gratuit la Newsletter-ul Keez!

Ești antreprenor și vrei să afli primul tot ce contează pentru pentru afacerea ta?
Abonează-te și vei fi la curent cu: