Nu rata Webinar-ul Live „e-Factura, ghid complet pentru antreprenori”. Înregistrează-te Gratuit ACUM. 

Administratorul este agentul acționarilor/deținătorilor de părți sociale într-o firmă.


Într-un SRL pot fi unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin Actul Constitutiv sau de Adunarea Generală.

Administratorii sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților care poate să decidă și urmărirea lor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite.

 

Responsabilitățile administratorului

În această calitate, administratorul răspunde de: operațiunile firmei, relația cu partenerii, bunurile/activele companiei, actele companiei, contabilitatea, taxele companiei și relația cu acționarii companiei.

Administratorul este responsabil pentru toate activitățile desfășurate de firmă, iar acestea nu se pot delega decât în situații excepționale.

Societatea trebuie sa țină, prin grija administratorilor, un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz: numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Administratorii sunt obligați să ia parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora.

Administratorii sunt obligați să convoace Adunarea Asociaților la sediul social cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

 

Răspunderea administratorilor

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

  1. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
  2. existența reală a dividendelor plătite;
  3. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
  4. exacta îndeplinire a Hotărârilor Adunărilor Generale;
  5. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.

Cine nu poate să fie administrator

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

 

ONRC anunță că va suspenda activitatea pentru mentenanță tehnică în perioada 19-25 iulie. Detalii pe blogul Keez.

Abonează-te gratuit la Newsletter-ul Keez!

Ești antreprenor și vrei să afli primul tot ce contează pentru pentru afacerea ta?
Abonează-te și vei fi la curent cu: